Święte relacje Świadomość relacji ze wszystkim co jest

Świadomość bycia w relacji ze wszystkim

Świadomość jedności to świadomość bycia w relacji ze wszystkim co jest – sobą, innymi ludźmi, roślinami, zwierzętami, obiektami, energiami, ziemią na której żyjemy, innymi planetami, wymiarami, pojęciami, przekonaniami itd.

Wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni i wpływamy na siebie wzajemnie. Ja nieustannie wpływam na wszystko co jest wokół mnie i to wszytko nieustannie wpływa na mnie. Z tego punktu widzenia wszystkie relacje są święte, wszystkie relacje są ważne.

Podobnie jak rzeczywistość – świadomość to także zjawisko dynamiczne.

Jeżeli na przykład z jakiegoś powodu mamy trudną relację ze swoją matką, to będzie to wpływać na wszystkie nasze relacje z pierwiastkiem żeńskim –  w sobie (bez względu na to czy jesteśmy kobietą czy mężczyzną), w innych ludziach, na wszystkie relacje z kobietami, z Ziemią, a co za tym idzie Naturą i przodkami. Objawiać się to może m.in. trudnością w akceptacji delikatnej, intuicyjnej, uczuciowej strony swojej natury i innych, a w skrajnych przypadkach świadomą jej dewaluacją. Jeżeli jednak uda nam się uzdrowić którąkolwiek z tych relacji, wpłynie to pozytywnie na wszystkie pozostałe.