Magdalena Kidoń Psychoterapeutka, trener, nauczyciel

Psychoterapeutka Magdalena Kidoń

Psychoterapeutka holistyczna

W swojej pracy łączę podejście psychodynamiczne z psychoterapią zorientowaną na ciało i działanie. Pracuję holistycznie, czyli pomagam Ci w integrowaniu ze sobą różnych sfer: fizycznej, mentalnej, emocjonalnej i społecznej. Za główny czynnik leczący uważam relację terapeutyczną.

Prowadzę sesje indywidualne i grupowe oraz warsztaty i grupy rozwoju osobistego. Pracuję głównie z osobami dorosłymi. Specjalizuję się w terapii osób z zaburzeniem osobowości, zaburzeniami nastroju (w tym depresją), lękowymi, z Dorosłymi Dziećmi z Rodzin Dysfunkcyjnych (w tym DDA), dotkniętych traumą więzi, współuzależnio-nymi. Ponadto towarzyszę osobom w trakcie ważnych zmian życiowych, czy też w rozwoju osobistym. Pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Ukończyłam 4-letnie studia podyplomowe psychoterapii tańcem i ruchem w Warszawie (Instytut DMT). Ponadto od 20 lat nieustannie poszerzam swoją wiedzę, uczestnicząc w różnego rodzaju konferencjach (w tym jako prelegent), kursach i szkoleniach z zakresu psychoterapii, psychologii, pracy z przekonaniami, analizy ruchu i różnych form pracy z ciałem, zgłębiając tajniki połączeń ciała i umysłu.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie, zrzeszonego w stowarzyszeniu europejskim (European Association for Dance Movement Therapy), a także członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Rozwoju Chen Tai Ji Quan.

Tancerz

Tańczę od dziecka. Zaczynałam od tańca towarzyskiego, potem współczesnego. Jednak zawsze tęskniłam za wolnością od struktury figur i kroków i bardziej ekspresyjną oraz spontaniczną formą wyrazu. Obecnie od 2000 r. praktykuję różne formy świadomego tańca i ruchu tj. Soul Motion, Movement Medicine, 5Rytmów, czy też Open Floor w Polsce i za granicą. Taniec to moja pasja, źródło radości, droga rozwoju i forma łączności ze Źródłem oraz Wszystkim co Jest.

Trener, nauczyciel

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiadam 9 lat doświadczenia w pracy jako wykładowca akademicki, promotor prac licencjackich i magisterskich. Od 2006 r. prowadzę także warsztaty i grupy rozwoju osobistego przez taniec i ruch oraz szkolenia dla firm. W pracy z ciałem i emocjami nauka jest równocześnie moim doświadczeniem. Wszystko sprawdzam najpierw na sobie. Bycie “uczniem” i “nauczycielem” nieustannie przeplatają się dla mnie ze sobą, tworząc nierozerwalną całość.

Szkolenia - Magdalena Kidoń