Sesje indywidualne Psychoterapia holistyczna - integracja ciała, emocji i umysłu

Życie narzuca nam konieczność zmian i to zmian, które zaczną się w nas. Każda zmiana wymaga wysiłku, czasu, determinacji i odwagi. Jeżeli je masz możesz osiągnąć bardzo wiele.


Jeżeli potrzebujesz:

 • uświadomić sobie swoje emocje i nauczyć się konstruktywnego ich wyrażania oraz zarządzania nimi,
 • wzmocnić poczucie własnej wartości, sprawczości i wpływu,
 • pogłębić kontakt z samym sobą i poprawić relacje z innymi,
 • uzyskać większy wgląd w źródło danego problemu, także w oparciu o ruch i podpowiedzi płynące z ciała,
 • zwiększyć świadomość ciała (a nie jego wytrenowanie),
 • nauczyć się mówić o tym co czujesz,
 • zmniejszyć lub wyleczyć dolegliwości psychosomatyczne,
 • zmniejszyć chroniczne napięcie w ciele i wreszcie się rozluźnić,
 • rozwiązać wewnętrzne konflikty,
 • szukasz radości i polepszenia jakości życia.

Najpełniej skorzystają osoby:

 • z zaburzeniami nastroju, w tym depresją,
 • nerwowe, z napadami lęku, nie radzące sobie ze swoimi emocjami,
 • z brakiem samoakceptacji i niskim poczuciem własnej wartości,
 • cierpiące na dolegliwości psychosomatyczne,
 • doświadczające dużego napięcia i wewnętrznego chaosu,
 • szukające większego kontaktu z własnym ciałem i emocjami,
 • mające problemy w relacjach lub/i które czują się osamotnione,
 • które doświadczyły przemocy fizycznej lub/i psychicznej oraz zaniedbania i opuszczenia w relacji,
 • doświadczające braku satysfakcji z życia i poczucia jego sensu,
 • chcące dokonać ważnej zmiany życiowej.

Czego możesz się spodziewać?

 • empatii, akceptacji i szacunku, poufności i autentycznej obecności,
 • holistycznego podejścia, integrującego ciało, umysł i emocje,
 • interakcji na dwóch poziomach: werbalnym – poprzez rozmowę i niewerbalnym – poprzez ruch, wspólne bycie i doświadczanie,
 • bezpiecznej przestrzeni do ruchu lub bezruchu, odczuwania ciała i emocji oraz doświadczania,
 • pracy z przekonaniami, przy równoczesnym poszerzaniu świadomości ciała i emocji,
 • zachęty do wsłuchania się we własne ciało i pozwolenie mu na ruch, który będzie własny i prawdziwy,
 • dotyk pojawia się bardzo rzadko lub wcale i zawsze jest wcześniej uzgadniany,
 • pomocy w głębszym zrozumieniu samego siebie i źródła swoich problemów,
 • partnerskiej relacji i współpracy w osiąganiu Twoich celów.

Odnajdujesz w tych problemach siebie?

To skontaktuj się dla ustalenia szczegółów spotkania. Sesje odbywają się w gabinecie przy ul. Rokosza 19, Kraków – Prądnik.

Tak pracuję:

Każda sesja trwa 50 min. Pierwsze 1-3 spotkania to konsultacja (głównie rozmowa), której celem jest ustalenie obszarów do pracy, rozpoznanie Twoich potrzeb i oczekiwań co do terapii oraz odpowiedź na pytania i wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości. Ilość spotkań ustalana jest indywidualnie. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Odbycie konsultacji nie zobowiązuje w żaden sposób do podjęcia terapii.

Jeżeli tego chcesz, w trakcie sesji jest miejsce zarówno na ruch, doświadczanie, jak i rozmowę. Ich wzajemne proporcje zależą od Ciebie, Twoich potrzeb i Twojej gotowości. Szanuję miejsce w którym jesteś, dlatego niczego nie narzucam, nie sugeruję, nie doradzam, a jedynie pomagam Ci w odkrywaniu tego co jest (czasem głęboko ukryte) i znajdowaniu odpowiedzi, które nosisz w sobie.

 • Żyjemy w czasach tak ogromnej złożoności współczesnego świata i tak dużego tempa przemian, że wielu ludzi zaczyna czuć się w nim zagubionych i bezradnych. Nie służy nam także dewastowanie Natury, negowanie naturalnej mądrości ciała, odcinanie się od emocji, powszechny konsumpcjonizm i presja na tzw. “sukces”.
  Wydaje się, iż życie wymaga od nas zmiany i to zmiany, która zacznie się w nas.

 • Każdy objaw (symptom) na poziomie ciała, a także wiele chorób, czy tzw. zwykłych dolegliwości jest konkretnym komunikatem wysyłanym przez ciało do świadomości i ma do spełnienia ściśle określoną funkcję. Bardzo często jest to równocześnie symptom naszych wewnętrznych konfliktów i efekt utrwalonych wzorców myślowych lub/i emocjonalnych, które już nam nie służą. Dlatego praca z nimi daje możliwość transformacji tego co trudne i bolesne w “nowe życie”.

Życie to coś więcej niż suma teorii na jego temat.