• Psychoterapia Tańcem i Ruchem


  Wykorzystuje taniec i ruch w procesie terapeutycznym

 • Metody


  Analiza ruchu Labana (LMA), system wewnętrznych przekonań, proces twórczy, improwizacja

 • Techniki


  Ekspresyjne, aktywne wizualizacje, relaksacyjne, projekcyjne, elementy pracy z ciałem

 • Czynniki terapeutyczne


  Symbolika ciała i metafora ruchu, witalizacja, ekspresja, rytm, klaryfikacja

Co to jest DMT?

Psychoterapia Tańcem i Ruchem

DMT to skrót od angielskiej nazwy tej metody – Dance Movement Therapy – jako że powstała ona w latach 40-tych XX w. w Stanach Zjednoczonych. Psychoterapia Tańcem i Ruchem wykorzystuje taniec i ruch do procesu integracji sfery emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i społecznej danej osoby.

Bazuje ona na założeniu, że ruch człowieka odzwierciedla jego indywidualny sposób myślenia i przeżywania emocji. Zdrowie wyraża się w integracji psychiki i ciała, a zaburzenie – w rozdzieleniu tej integracji i somatyzacji problemów psychicznych. W trakcie terapii stajemy się świadomi tego jak bardzo myśli, emocje i doświadczenia ciała są ze sobą połączone.

Psychoterapia ta obejmuje m.in. teorie dotyczące jednostki i grupy w zakresie komunikacji niewerbalnej, psychologii rozwojowej, rozwojowego ruchu ciała oraz analizy ruchu.

Adresowana jest zarówno do dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Znajduje zastosowanie w służbie zdrowia, edukacji, programach profilaktycznych i prewencyjnych.

Ruch jest prawdziwy, pierwotny i prosty w swej naturze.

Dlatego moją metodą jest ruch.