Psychosomatyka Wpływ emocji na nasze ciało

Psychosomatyka – dziedzina medycyny, mająca swoje źródło w teoriach psychoanalitycznych i stworzona przez lekarzy psychiatrów, badająca wpływ czynników psychicznych na organizm człowieka.


Amerykański psychiatra i psychoanalityk Franz Alexander uważał, że aby wystąpiła określona choroba somatyczna, muszą zaistnieć trzy czynniki:
1. określony układ cech osobowości, które związane są z wczesnodziecięcymi konfliktami psychicznymi; 2. zdarzenie, które wystąpiło bezpośrednio przed zachorowaniem, i które ponownie aktywuje stary konflikt; oraz 3. konstytucjonalna słabość danego narządu organizmu.

Obecnie za 3 główne czynniki przyczyniające się do powstawania chorób somatycznych i wpływających na ich przebieg uznano:

Cechy osobowości

Środowisko i czynniki sytuacyjne

Stres

Szerokie spojrzenie na związek między psychiką (psyche) a ciałem (soma)

Choroby o stwierdzonym podłożu psychosomatycznym:

 • alergiczne (pokrzywka, atopowe zapalenie skóry)
 • nerwice wegetatywne (zimne stopy i dłonie)
 • układu krążenia (choroba wieńcowa, samoistnie nadciśnienie tętnicze)
 • układu oddechowego (astma oskrzelowa)
 • układu pokarmowego (wrzodowa choroba żołądka i dwunastnicy, zapalenie jelita grubego)
 • niektóre zaburzenia układu moczowo-płciowego
 • problemy i zaburzenia związane ze snem
 • migreny
 • cukrzyca
 • nadczynność tarczycy
 • gościec pierwotnie przewlekły
 • otyłość (wybrane jej rodzaje)
 • problemy i zaburzenia odżywiania

Wykazano, iż emocje mogą mieć bezpośredni wpływ na rozwój niektórych zaburzeń psychosomatycznych, w innych przypadkach czynników je powodujących może być znacznie więcej.

Często nie łączymy różnych swoich problemów zdrowotnych tj. nagłych, uporczywych bólów żołądka, swędzenia skóry, czy problemów z pobieraniem i trawieniem pokarmów z przeżywanym ostatnio stresem.

Tymczasem dolegliwości ciała są niejednokrotnie prostą konsekwencją i swojego rodzaju odpowiedzią na tłumione w sobie (czasem latami) konflikty i sprzeczne emocje.