Moje inspiracje Ludzie, Natura, Duch oraz ich połączenia

Ludzie – Osobowości


Wśród wielu osób od których miałam przyjemność uczyć się lub/i uczestniczyć w prowadzonych przez nich zajęciach, chciałabym wymienić te, od których otrzymałam najwięcej inspiracji na mojej ścieżce.

 • terapia tańcem i ruchem – Zuzanna Pędzich, Penelope Best, Jeannette MacDonald, Jonas Torrance, Lorna Hauff, Elisabet Rosen, Beata Marecka, Detlef Kappert
 • świadomy taniec – Adam Barley, Sara Pagano, Cathy Ryan, Geordie Jahner, Kabba Anand, Amara Pagano, Amber Ryan, Vinn Arjuna Marti
 • praca z ciałem – Alan Caig Wilson (metoda Feldenkraisa), Iza Żak (Cantienica), Wojciech Mochniej (Gyrokinesis)
 • tai chi – Jaromir Śniegowski, Eva i Karel Koskuba, Chen Yingjun, Jan Silberstorff
 • chi kung – Howard Choy, Rosmarie Weibel, Daisy Lee
 • mądrość kultur rdzennych – Dhyani Ywahoo (Cherokee), dr Harvey Silver Fox Mette (Cherokee), Danuta Ogaoeno Kroskowska (Seneca), Arapata TeMaari (Maori), Nahuina (Hawaii), Lei’ohu Ryder i Maydeen Ku’uipo Iao (Hawaii)
 • różne – Tebby Ramasike (afro dance), Paul Linden (Being in Movement – wykorzystanie zasad aikido w terapii i edukacji), Ardella Nathanael (PanEuRytmia), Robert Samiljan (TaKeTiNa), Tomasz Gołębiowski (taniec nowoczesny i klasyczny), Iwona Olszowska (taniec współczesny, improwizacja), dr Witold Simon (psychopatologia i diagnoza)
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje

Natura – Skały – Rośliny – Zwierzęta


Magiczny świat pełen mądrych, niezwykłych istot – tak różnych od nas, choć dzielących ten sam czas i przestrzeń, to samo życie.
Jeśli tylko chcemy słuchać, ten świat mówi do nas nieustannie i zapewniam Was – ma nam wiele do powiedzenia!

Wszystko co żyje porusza się – człowiek także. Każda istota ma swój własny niepowtarzalny sposób wyrazu, własną ekspresję. Odchodząc od Natury zatracamy ją, a tym samym gubimy naturalne piękno. Jednak zerwana łączność może zostać odbudowana. Inspiracja, kreatywność, intuicja i płynące z nich radość i witalność – odzyskane.

Technikami ruchowymi, które wywarły na mnie największy wpływ i które wciąż czasem praktykuję są Tai Chi, Chi Kung oraz taniec 5Rytmów. Wszystkie one bardzo mocno podkreślają istotę połączenia z Ziemią – w sensie fizycznym poprzez ugruntowanie, równowagę i bardzo dobry kontakt z podłożem; świadomość kierunków oraz oddech. Podczas gdy Tai Chi i Chi Kung nawiązują do ruchów zwierząt, 5 Rytmów opiera się głównie na wzorcu fali i pomaga połączyć z energią poszczególnych żywiołów.

 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje

Duchowość Kultur Rdzennych – Mitologie – Baśnie


Moje korzenie sięgają głęboko w Ziemię. Ponadto rozgałęziają się w różne strony – pozornie czasem odległe.

Ciało Ziemi, podobnie jak nasze ciała, przechowuje i zawiera historię jej życia i zamieszkujących ją istot.

Wszystkie kultury pierwotne żyły w połączeniu i głębokim rozumieniu swojego miejsca w Dziele Stworzenia, zależności i tym samym szacunku dla Natury, Matki Ziemi i Kosmicznych Cykli. Tworzone przez nie mitologie i ustnie przekazywane opowieści zawierały ich sposób rozumienia i tłumaczenia niezwykłych zjawisk, koncepcji Boga/Stwórcy oraz szeregu zależności występujących pomiędzy światem materialnym i duchowym.

 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje

Marzenia senne


Fascynuje mnie sposób w jaki świat rzeczywisty przenika się ze światem  śnionym, ile sny potrafią dostarczyć cennych informacji, nie tylko o procesach zachodzących w naszej podświadomości (czyli w nas samych), ale też w podświadomości zbiorowej, czy naszej codziennej rzeczywistości.

W naszym codziennym życiu ciało i nieświadomość odgrywa ogromną rolę. Tymczasem są to często elementy/dziedziny, którym poświęcamy najmniej czasu i uwagi. Jedną z przyczyn mojego zainteresowania  psychoterapią tańcem i ruchem było właśnie poszukiwanie metody integrującej tak bardzo obecnie rozdzielony aspekt racjonalny, świadomy (yang) z aspektem intuicyjnym, nieświadomym (yin). Ważnym elementem jest tu praca z aktywną wyobraźnią, symboliką ciała i metaforą. Również nasze Wyższe Ja i świat duchowy “chętniej” komunikują się z nami za pomocą symboli i obrazów, jako że przesłania takie trudniej umysłowi zniekształcić przez natychmiastową racjonalizację i ocenę oraz interpretację opartą na przeszłości.

 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje
 • Moje inspiracje