Grupa rozwoju osobistego Taniec - droga do siebie

Jak się rozwijać i doskonalić


Celem grupy jest stworzenie bezpiecznej, intymnej przestrzeni do regularnej pracy wewnętrznej, z wykorzystaniem tańca i ruchu, służącej rozwojowi osobistemu i uwolnieniu różnego rodzaju blokad i problemów. Dodatkowo w czasie zajęć członkowie grupy w naturalny sposób dają i otrzymują od siebie nawzajem wsparcie, poprzez dzielenie się własnym doświadczeniem i uczestnicząc we wspólnym procesie.

Tak pracujemy

Świadomość

Pracujemy nad rozwijaniem świadomości ciała i emocji

Wzorce

Poznajemy własne wzorce funkcjonowania eksperymentując m.in. z elementami takimi jak: przestrzeń, czas, kierunek, ciężar i rytm

Relacje

Badamy swoje relacje z innymi oraz samym sobą

Grupa rozwoju

Tu i teraz

Wzmacniamy własne ugruntowanie i bycie w ciele

Emocje

Poznajemy, wyrażamy i transformujemy emocje, integrujemy je z ciałem i umysłem

Ekspresja

Otwieramy się na spontaniczność i wyrażanie siebie – ruchem, słowem, dźwiękiem, gestem

Luz

Rozpuszczamy nagromadzone blokady i napięcia w ciele

Tak działa grupa

Każda grupa jest inna i “dobiera się” według własnego, synchronicznego klucza. Dlatego też konkretne tematy do pracy, czas ich eksplorowania oraz narzędzia do tego przeznaczone wybieram na bieżąco ze spotkania na spotkanie, dostosowując je do potrzeb i możliwości uczestników i danej grupy. Tym niemniej zazwyczaj pojawiają się tematy takie jak bycie w zgodzie ze sobą, zdrowe granice, symbolika i mądrość ciała, różnego rodzaju praca na biegunach (np. delikatność i siła, kobiecość i męskość, razem czy osobno) i wyrażanie siebie bez lęku.

Poruszamy się w grupie, parach, podgrupach i indywidualnie; przy muzyce, a czasem bez. Tańczymy boso, w wygodnym stroju. Korzystamy m.in. z tańca kreatywnego, ruchu spontanicznego, ćwiczeń choreoterapeutycznych, terapii tańcem i ruchem, elementów pracy z ciałem, treningu odczuwania i relaksacji, symboliki gestów, wizualizacji, improwizacji tanecznej, a także tańców w kręgu i pracy z głosem.

grupa

Zajęcia przeznaczone są dla osób dorosłych, ciekawych siebie i świata – bez limitu wieku i o różnym poziomie sprawności.

Grupa

Od 8 do 12 osób
Decyduje kolejność zakwalifikowanych zgłoszeń potwierdzona wpłatą

Termin

Poniedziałki
g. 19.00-20.30

początek zajęć 09.01.2023
zapisy do 15.12.2022

Miejsce

 w okolicach Ronda Mogilskiego
KRAKÓW

Koszt

2100 zł – 21 zajęć
(lub 2 x 1150 zł lub 3 x 799 zł)
+120 zł konsultacja do grupy

Zapraszam do podróży w głąb siebie i odkrywania nowych relacji ze światem. Jeżeli chcesz dołączyć do grupy już teraz umów się na konsultację.
  • “Dużo mi dała praca w grupie, bo to, co teoretycznie wiem czy zaczęłam sobie uświadamiać jakiś czas temu, tu mogę doświadczyć. Przede wszystkim chodzi o słuchanie siebie. O to, że mam prawo czuć, jak czuję. Mam prawo o tym mówić. A inni mają prawo mówić o swoich uczuciach. I mają prawo czuć inaczej niż ja.”

  • “To bardzo uwalniające pozwolić sobie na przeżywanie i na swobodny ruch bez lęku przed oceną własną i innych.”

  • “Najbardziej mnie poruszyły zajęcia z tańcem »bliskości ze sobą«. Na co dzień jest mi trudno być blisko siebie. Ciągle brakuje mi chyba takiej zwyczajnej czułości dla siebie, dania sobie wolności, bez oceniania.”

  • “Otworzyłam się na własne ciało i sygnały z niego płynące. W konsekwencji na dostrzeżenie własnego ciała, zauważenie go. Możliwość poznawania innych ludzi poprzez ich ciała i doświadczenia, a nie komunikację słowną i oceny. Zaskakujące i fajne. I dużo dziecięcej radości z ruchu 🙂 “