Duchowość ciała Łączenie ducha i materii

Jako ludzie jesteśmy istotami duchowymi wyposażonymi w ciało – świątynię duszy, nasz dom, niezwykle zaawansowany, wciąż niepoznany wehikuł do ziemskiej (choć nie tylko) podróży.

Niestety coraz częściej żyjemy w przekonaniu że ciało to nasz wróg, odcięci całkowicie od jego mądrości i niezwykłych możliwości.
Czujemy je dopiero kiedy nas coś boli, zauważamy kiedy nie spełnia społeczno-kulturowych standardów, krytykujemy, ujarzmiamy, dyscyplinujemy, osądzamy, eksploatujemy do granic możliwości …

Wszystko to jest wyrazem braku miłości do nas samych.

Jednak nie musi tak być.

Czy da się żyć w wymiarze materialnym i duchowym jednocześnie?

Wystarczy zacząć go słuchać i odczuwać. Traktować z miłością i szacunkiem, aby znowu ożyło, przebudziło się, zaczęło do nas mówić i nam odpowiadać, aby stało się naszym najczulszym kompasem na ścieżce do spełnienia i rozwoju. Mogę Ci w tym pomóc.

Umiejętność łączenia ducha i materii, tak potrzebna w dzisiejszym podzielonym, dualistycznym świecie, to nic innego jak alchemiczny proces transmutacji ołowiu w złoto, przywracanie odwiecznej równowagi i harmonii. Proces ten może zajść tylko w naszym sercu. Jego efektem jest życie pełne radości, zachwytu i pasji tworzenia.