skype

Sesje indywidualne Psychoterapia DMT

Życie narzuca nam konieczność zmian i to zmian, które zaczną się w nas. Każda zmiana wymaga wysiłku, czasu, determinacji i odwagi. Jeżeli je masz możesz osiągnąć bardzo wiele.


Jeżeli potrzebujesz:

 • uświadomić sobie swoje emocje i nauczyć się bezpiecznego ich wyrażania,
 • wzmocnić poczucie własnej wartości,
 • pogłębić kontakt z samym sobą i poprawić relacje z innymi,
 • uzyskać większy wgląd w źródło danego problemu, także w oparciu o ruch i podpowiedzi płynące z ciała,
 • zwiększyć świadomość ciała (a nie jego wytrenowanie),
 • nauczyć się mówić o tym co czujesz,
 • zmniejszyć lub wyleczyć dolegliwości somatyczne,
 • zmniejszyć chroniczne napięcie w ciele i wreszcie się rozluźnić,
 • rozwiązać wewnętrzne konflikty,
 • wsparcia w walce z nadwagą lub otyłością o podłożu psychicznym,
 • pragniesz zmiany,
 • szukasz radości i polepszenia jakości życia.

Najpełniej skorzystają osoby:

 • które doświadczają trudności emocjo-nalnych, wewnętrznych konfliktów i dużego stresu,
 • które zwykle unikają wyrażania uczuć lub wyrażają je w sposób nieadekwatny do sytuacji,
 • które doświadczają uczuć czy przeżyć w sposób tak przytłaczający, że wyrażanie ich słowami staje się niemożliwe,
 • które problemy swe odzwierciedlają w sylwetce ciała, w trudnościach w poruszaniu się,
 • doświadczające stałego napięcia czy zablokowania pewnych części ciała – co może występować zarówno w nadpo-budliwości psychoruchowej jak i zaburzeniach lękowych i depresyjnych,
 • mające kłopoty związane z zaburzonym obrazem własnego ciała charakterystycznym w zaburzeniach odżywiania,
 • doświadczające niemożności bliskości, kontaktów fizycznych czy zaufania – objawy obecne w zaburzeniach osobowości, u Dorosłych Dzieci Alkoholików, osób współuzależnionych.

Czego możesz się spodziewać?

 • empatii, akceptacji, poufności i autentycznej obecności,
 • interakcji na dwóch poziomach: werbalnym, poprzez rozmowę i niewerbalnym, poprzez ruch, wspólne bycie i doświadczanie,
 • bezpiecznej przestrzeni do ruchu lub bezruchu, odczuwania ciała i emocji oraz doświadczania,
 • zazwyczaj w trakcie sesji ruch przeplata się z omawianiem pojawiających się w związku z nim myśli i odczuć. Terapeuta swoimi pytaniami lub interpretacjami pomaga pogłębić ich zrozumienie. Może też angażować się w ruch razem z daną osobą i oprócz reakcji słownych, proponować doświadczenia ruchowe,
 • zachęty do wsłuchania się we własne ciało i pozwolenie mu na ruch, który będzie własny i prawdziwy, a nie koniecznie ładny,
 • dotyk pojawia się bardzo rzadko lub wcale i zawsze jest wcześniej uzgadniany,
 • pomocy w głębszym zrozumieniu samego siebie i źródła swoich problemów.

Odnajdujesz w tych problemach siebie?

To skontaktuj się dla ustalenia szczegółów spotkania

Tak pracuję:

Każda sesja trwa 50 min. Pierwsze 1-2 spotkania to konsultacja, której celem jest ustalenie obszarów do pracy, rozpoznanie Twoich potrzeb i oczekiwań co do terapii oraz odpowiedź na pytania i wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości. Ilość spotkań ustalana jest indywidualnie. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Odbycie konsultacji nie zobowiązuje w żaden sposób do podjęcia terapii.

Jeżeli tego chcesz, w trakcie sesji jest miejsce zarówno na ruch, doświadczanie, jak i rozmowę. Ich wzajemne proporcje zależą od Ciebie, Twoich potrzeb i Twojej gotowości. Szanuję miejsce w którym jesteś, dlatego niczego nie narzucam, nie sugeruję, nie doradzam, a jedynie pomagam Ci w odkrywaniu tego co jest (czasem głęboko ukryte) i znajdowaniu odpowiedzi, które nosisz w sobie.

 • Żyjemy w czasach tak ogromnej złożoności współczesnego świata i tak dużego tempa przemian, że wielu ludzi zaczyna czuć się w nim zagubionych i bezradnych. Nie służy nam także dewastowanie Natury, negowanie naturalnej mądrości ciała, odcinanie się od emocji, powszechny konsumpcjonizm i presja na tzw. “sukces”.
  Wydaje się, iż życie wymaga od nas zmiany i to zmiany, która zacznie się w nas.

 • Każdy objaw (symptom) na poziomie ciała, a także wiele chorób, czy tzw. zwykłych dolegliwości jest konkretnym komunikatem wysyłanym przez ciało do świadomości i ma do spełnienia ściśle określoną funkcję. Bardzo często jest to równocześnie symptom naszych wewnętrznych konfliktów i efekt utrwalonych wzorców myślowych lub/i emocjonalnych, które już nam nie służą. Dlatego praca z nimi daje możliwość transformacji tego co trudne i bolesne w “nowe życie”.

Życie to coś więcej niż suma teorii na jego temat.