Somatoterapia Ciało w psychoterapii – psychoanaliza ciała i duszy

Somatoterapia – metoda psychoterapii opracowana przez francuskiego psychiatrę dr Richarda Meyera.


Zakłada holistyczną ideę jedności ciała, psychiki, zjawisk społecznych i środowiska. Chociaż opiera się na pracy z ciałem, nie zajmuje się tylko usuwaniem objawów somatycznych, ale bada także związek między duchem i ciałem, świadomością i podświadomością.

Integruje szereg kierunków i technik, takich jak: rebirthing, Gestalt, joga, wegetoterapia, hipnoza Ericksonowska i inne. Do pracy z pacjentem włącza dotyk, krzyk, wszelką ekspresję ciała i jego analizę. Reprezentuje zintegrowane podejście do problematyki ciała, uwzględniające całokształt organizmu człowieka w jego wszystkich wymiarach.

Zmiana przeżywania siebie i innych czyli “osobista przemiana”

Somatoterapia korzysta wprawdzie z technik zorientowanych na objaw (techniki masażu, relaksacji itp.), ale kontakt z ciałem i poprzez ciało traktuje przede wszystkim jako sposób poznania i rozwiązywania wewnętrznego konfliktu. Nie usuwa zatem zakłócających kontakt emocji lub objawów, lecz intensyfikuje je, prowokując ich ujawnienie i odblokowanie oraz uświadomienie sobie ukrytych dotąd przyczyn.